I wtedy straszne ogarnęło mnie wzburzenie. Ach, stworzyć formę własną! Przerzucić ją na zewnątrz! Wyrazić się! (W. Gombrowicz)

 

Propozycje diagramów do książki konferencyjnej (kopia książki dla autorów)

30-04-2017

Diagrams for the convention book (free copy for authors)

Propozycje prowadzenia warsztatów w czasie Pleneru (zniżka w opłacie dla prowadzących)

15-05-2017

Workshop proposal (discount for teachers)

Rejestracja na Plener ze zniżką.
Liczba uczestników jest ograniczona, o rejestracji decyduje kolejność zgłoszeń

30-04-2017

Early-bird registration (discount)

Rejestracja na Plener (po tym terminie możliwa jest rejestracja, o ile będą wolne miejsca, ale nie gwarantujemy posiłków). Liczba uczestników jest ograniczona, o rejestracji decyduje kolejność zgłoszeń.

25-05-2017

Registration (you may register later, but we cannot guarantee meals). We have limit of participants, registration on first-in first-serve basis

Pre-folding, wieczorne spotkanie dla przyjeżdżających przed Plenerem, wykład gościa specjalnego

15-06-2017

Pre-folding session at evening, lecture “Origami is Art” by our special guest

Plener - składamy, składamy, składamy

16-06-2017 do / to
18-06-2017

Convention – folding, folding, folding