Dialog sztuki z papierem / A dialogue between Paper and Art

Naszym celem jest zapewnienie dobrych warunków do wymiany doświadczeń w czasie Pleneru. Warsztaty, na które przychodzi kilkadziesiąt osób, są męką dla prowadzącego i dla uczestników. Dlatego zdecydowaliśmy się ograniczyć liczbę uczestników na warsztatach prowadzonych przez Roberta Langa do 15 osób (+ 3 miejsca dla zespołu organizacyjnego). Zapewni to dobre warunki zarówno prowadzącemu jak i uczestnikom.

Robert Lang będzie prowadził trzy wykłady/prezentacje (piątek, sobota, niedziela) i trzy warsztaty (sobota, niedziela, poniedziałek). Nie ma ograniczenia liczny uczestników na wykładach i prezentacjach, aby umożliwić wszystkim udział, w tym czasie nie zaplanowaliśmy żadnych warsztatów.

Mamy ponad 50 uczestników (wliczając organizatorów). Każdy może wybrać jeden warsztat Roberta. Należy się wpisać na listę uczestników wybranego warsztatu. Prowadzący, jako że pracują dla innych, są uprzywilejowani, będą mogli wybrać swoje warsztaty w czasie rejestracji. Pozostali uczestnicy będą mogli się wpisać na listę w sobotę po otwarciu Pleneru. Prosimy o wpisywanie się tylko na jeden warsztat. Będzie także lista oczekujących, dla osób, które nie zmieściły się na liście lub chciałyby uczestniczyć w drugim warsztacie. Jeśli będą wolne miejsca, osoby z listy oczekujących będą mogły wziąć udział w warsztacie.