Zupełnie niesamowita jest liczba prostych konstrukcji, które można wykonać na kwadratowej kartce papieru.

Printable PDF

Szczegółowy program (PDF)  (2016-04-27)  Detailed schedule (PDF) (mod. Apr 27)

 

Piątek 29 kwietnia 2016 / Friday April 29th 2016
miejsce/place: Szkoła/School Dembowskiego 12

15:00-18:00

Przygotowanie Pleneru w szkole. Każda para rąk się przyda

We set-up the convention. Any hand helps us

17:00-19:30

Spacer atystyczny – przejazd tramwajem na nowy campus UJ, zwiedzanie wystawy origami MAPA na wydziale Matematyki i Informatyki UJ.

Zbiórka w szkole

Artist walk – we go by public transport to the Jagiellonian University, Faculty of Mathematics and Computer Science to see origami exhibition MAP.

Meeting place: at school

20:00-21:00

przedplenerowe składanie prezentacja Origami in Metal Sculpture

pre-folding session lecture Origami in Metal Sculpture

21:00-22:00

free folding,

free folding,

Sobota 30 kwietnia 2016 / Saturday April 30th 2016
miejsce/place: Szkoła/School Dembowskiego 12

8:30-9:30

rejestracja, freefolding, ustawianie wystawy, sprzedaż przywiezionych książek i papierów, uwagi organizacyjne

registration, free folding, exhibition set-up, trading of paper and books, organization remarks

9:30-13:00

warsztaty

workshops

13:00-14:00

obiad

lunch

14:00-16:30

wspólna zabawa

entertainment

16:30-18:00

warsztaty

workshops

18:00-20:00

kolacja (we własnym zakresie)

dinner (on your own)

20:00-21:00

wykład

lecture

21:00-22:00

free folding,

free folding,

Niedziela 1 maja 2016 / Sunday May 1st 2016:
miejsce/place: Szkoła/School Dembowskiego 12

8:30-9:00 

rejestracja, free folding, ustawianie wystawy, sprzedaż książek i papierów

registration, free folding, exhibition set-up, trading of paper and books

 9:00-12:30

warsztaty

workshops

 12:45-13:00

zdjęcie strażackie

group photo

 13:00-14:00

obiad

lunch

 14:00-15:00

wernisaż wystawy, wystawa dostępna dla publiczności

vernissage for the exhibition, exhibition open for public

 15:00-18:00

warsztaty otwarte dla publiczności

open workshop for public

 15:00-18:00

warsztaty

workshops

 18:00-20:00

kolacja (we własnym zakresie)

dinner (on your own)

20:00-22:00

wykład

lecture

Poniedziałek 2 maja 2016 / Monday May 2nd 2016
miejsce/place: Szkoła/School Dembowskiego 12

9:00-12:00

warsztaty

workshops

12:00-13:00

obiad

lunch

12:45-13:00

oficjalne zamknięcie Pleneru

closing fold

Pożegnania, uściski, łzy i machanie chusteczkami, wyjazdy

Hugs and kisses, tears and handkerchiefs, departures. See you again the next year.

 

 

 

PDF do druku

Printable PDF