Czy posiadanie umiejętności oznacza współcześnie niezdolność do bycia artystą? / Is having the skills today the inability to be an artist?

W tym roku 1 maja odbędą się uroczystości związane z beatyfikacją Jana Pawła II. Chociaż decydowaliśmy się nie zmieniać terminu pleneru, każda z osób pragnąca oglądnąć transmisję z uroczystości, będzie miała taką możliwość (w szkole jest telewizor). Możliwe będzie również uczestnictwo chętnych osób w uroczystościach w Łagiewnikach czy na Błoniach (chociaż właściwe uroczystości odbędą się w Krakowie 8 maja i będą połączone z uroczystościami na Skałce) – ale to już uczestnicy pleneru organizują sobie samodzielnie.