Tylko z origami modułowym nie zaśniesz na nudnym wykładzie. A i ciekawy wykład wyda ci się lepszy!

propozycje diagramów do książki konferencyjnej (kopia książki dla autorów)

15-03-2016

Diagrams for the convention book (free copy for authors)

propozycje prowadzenia warsztatów w czasie Pleneru (zniżka w opłacie dla prowadzących)

31-03-2016

Workshop proposal (discount for teachers)

rejestracja na Plener ze zniżką

31-03-2016

Early-bird registration (discount)

rejestracja na Plener (po tym terminie możliwa jest rejestracja, ale nie gwarantujemy posiłków)

10-04-2016

Registration (you may register later, but we cannot guarantee meals)

pre-folding, wieczorne spotkanie dla przyjeżdżających przed Plenerem, wykład gościa specjalnego

29-04-2016

Pre-folding session at evening, lecture “Origami is Art” by our special guest

Plener - składamy, składamy, składamy

30-04-2016
do / to
02-05-2016

Convention – folding, folding, folding