Co jest między linią a brzegiem papieru? ? What is between crease and  an edge of paper?

Papier / Paper

k09091a
Twirligami

prawie wszystko
o kręciołkach


Strona KWB 1998-2005
modele
wielościanów

my-i-origami02
My i origami
strona
miłośników
origami