Sztuką jest to, co inni uznają za sztukę! Czy możemy być inni?

Art is what the artworld says it is. Can we be members of the artworld?

gsoTrzydniowe plenery origami odbywają się w okolicach Krakowa od 2002 roku. Są miejscem wymiany doświadczeń i prezentacji najnowszych nurtów w polskim i światowym origami. W roku 2014 odbył się w Krakowie już XIII Plener Origami.
 
Three-days Outdoor Origami  Meetings (the Polish origami conventions) have been organized since 2002. Every year people from Poland and abroad meet near Krakow and fold paper together. There was 13th Outdoor Origami Meeting in 2014.

Fluffy