Paper Structures  

Art, Mathematics, Origami, Paper

 

All creative work builds on what came before. Nothing is completely original

"There is nothing new under the Sun" (Biblie)

"Chodziło się do freblówki, aby nabrać kindersztuby" (Babcia Klara)

Origami w Polsce pojawiło się w powszechnym użyciu razem z przedszkolami - freblówkami* (zwłaszcza na terenach zaboru pruskiego). To od tamtych czasów znane są: piekło-niebo, łódeczka, konik (pajarita).

Na podstawie dostępnych nam materiałów spróbowaliśmy odtworzyć historię origami w Polsce

1992 Powstanie Polskiego Centrum Origami (PCO) www.origami.org.pl
1998 Powstanie Strony origami Krystyny Burczyk (1998.02.16) www1.zetosa.com.pl/~burczyk
2000 Wystawa "Origami - tradycja i współczesność" (Kraków, Manggha)  
2002 Pierwszy Plener Origami  
2002 Powstanie portalu Rafała Sabata  www.origami.art.pl
2003 Wystawa origami w Muzeum im. H. Sienkiewicza (Poznań)   
2003 Pierwszy numer Galicyjskiego Biuletynu Origami  
2003 Powstanie grupy roboczej SNM "Origami i matematyka" www.snm.edu.pl/grupy/oim
2005 Powstanie Polskiego Towarzystwa Origami - Papierowe fantazje (PTO) www.pto.art.pl
2006 Powstanie Forum Origami Marty Misiak Wolbashi (2006.01.16) oriforum.mojeforum.net/
2006 Powstanie Forum Origami (Grażyna Kraszkiewicz-Karasińska)
http://forum.gazeta.pl/forum/f,16475,Origami.html
 
2006 I Konwencja PTO (Stalowa Wola)  
2007 Ogólnopolski projekt "Origami Festiwal 2007" (PCO)  
2007 Origami Peace Tree w Polsce (Katowice)  
2009 Powstanie strony Origami-Mathematics-Education (nowa wersja strony KWB) www.origami.edu.pl
2009 XX Konferencja - Origami w Terapii i Edukacji (KOTE, PCO)  
2009 Grupa polskich nauczycieli (12 osób) gośćmi specjalnymi konferencji Didaktik des Faltens (Freiburg, Niemcy)  
2011 100-tne Galicyjskie Spotkanie z Origami (Vasareliada) 16.01.2011  
2011 X Plener Origami (Kraków)  
2012 12-lecie strony OrigamiArt Rafała Sabata  
2012 Powstanie Paper Structures (nowa wersja strony KWB) www.origami.edu.pl
2013 15-lecie strony Krystyny i Wojciecha Burczyków  
2013 10-lecie Galicyjskiego Biuletynu Origami  
2013 12 Plener Origami / 12th Polish Origami Convention  

Próbę opisania historii origami w Posce podjęła się Agnieszka Kwaśniak w swojej pracy magisterskiej, której fragmenty opublikowała w artykule "Origami w Polsce" w biuletynie PTO 2/2006.

Chętnie uzupełnimy powyższy wykaz - prosimy o podanie informacji na nasz adres mailowy. Zależy nam na zebraniu informacji o wydarzeniach mających istotny wpływ na rozwój origami (nie tylko na jego powszechność) w Polsce, trwających przez dłuższy czas lub pokazujcych polskie origami na arenie międzynarodowej.

* freblówka (naz. F. Fröbl, pedagog niem., 1782– –1852) typ przedszkola prowadzonego wg metod F. Fröbla, w którym zwracano uwagę na wszechstronny i harmonijny rozwój fizyczny, umysłowy i moralny dziecka, zgodny z jego cechami indywidualnymi (według „Słownika języka polskiego” Wyd. PWN, pod redakcją naukową prof. Mieczysława Szymczaka, rok wydania 1978, nakład 300 000, przeznaczony wyłacznie dla subskrybentów).