Co jest między linią a brzegiem papieru? ? What is between crease and  an edge of paper?

Papier / Paper

Modele zaprojektowane i wykonane w 2009 roku przez Krystynę Burczyk / Models designed and folded in 2009 by Krystyna

Kręciołek "Trzy ośmiokąty" (lipiec 2009)
Twirl "Three Octagons" (July 2009)

 

Kręciołek "Trzy kwadraty" (lipiec 2009) z 12 modułów
Twirl "Three Squares" (July 2009)

 obrazek obrazek

 Kręciołek "Czworościan" z 6 modułów (lipiec 2009)
Twirl "Tetraheron" from 6 modules (July 2009)

 Kręciołek "Sześć gwiazdek" z 24 modułów (lipiec 2009)
Twirl "Six Stars" from 24 modules (July 2009)

 

obrazek

 Kwiat kręciołkowy z 8 modułów (lipiec 2009)
Twirl "Flower" from 8 modules (July 2009)

 

obrazek

 Kręciołek "Cztery czworościany" z 6 modułów z dołkami (lipiec 2009)
Twirl "Four Tetrahedra" from 6 modules with sinks (July 2009)

 

 obrazek

 Kręciołek "Cztery czworościany" z 6 modułów (lipiec 2009)
Twirl "Four Tetrahedra" from 6 modules (July 2009)

 

obrazekobrazek

Kręciołek "Cztery czworościany" z 6 modułów z dołkami (lipiec 2009)
Twirl "Four Tetrahedra" from 6 modules with sinks (July 2009)

 

obrazekobrazek

 Kręciołek "Cztery czworościany" z 6 modułów z dołkiem (lipiec 2009)
Twirl "Four Tetrahedra" from 6 modules with sinks (July 2009)

 

obrazek

 Kręciołek z 6 modułów z sześciokątów (kwiecień 2009)
Twirl from 6 modules made from hexagons (April 2009)

  obrazekobrazek

Kręciołek z 8 modułów (kwiecień 2009)
Twirl from 8 modules made from hexagons (April 2009)

 

obrazek

 Kręciołek "Bombka" z 4 modułów z sześciokątów (luty 2009)
Twirl from 4 modules made from hexagons (April 2009)

 obrazek

Kręciołek "Bombka" z 20 sześciokątów (luty 2009)
Twirl from 20 modules made from hexagons (April 2009)

 

obrazek obrazek

Kręciołek "Serduszka" (czerwiec 2009)
Twirl "Hearts" made from 6 modules (June 2009)

 

obrazek

 Kręciołek "Baldachim" (czerwiec 2009)
Twirl made from 6 modules (June 2009)

 

obrazek

 Kręciołek "Forma gwiaździsta" z 6 modułów (czerwiec 2009)
Twirl "Stars" made from 6 modules (June 2009)

 

obrazek

 Kręciołek "Forma gwiaździsta" z 12 modułów (czerwiec 2009)
Twirl "Stars" made from 12 modules (June 2009)

 

obrazek obrazek

Kręciołki "Dwa trójkąty" z 12 modułów każdy, wersja węższa i szersza (czerwiec 2009)
Twirls "Two Triangles" made from 12 modules each, narrower and wider (June 2009 )

 

obrazek

Kręciołek "Bombka" z 4 sześciokątów (luty 2009)
Twirl from 4 modules made from hexagons (April 2009)

 

obrazek obrazek

 "Pozdrowienia z Polski" z z ozdobami 6 zielonych modułów bazowych i 6 ozdób czerwonych (czerwiec 2009)
"Greetings from Poland" witch decorations made from 6green modules and 6 red decorations (June 2009 )

 

obrazek

 "Pozdrowienia z Polski" (z papieru drukowanego we wzory)
"Greetings from Poland"

 

obrazek obrazek

Kusudama 4x3 z modułów SLSL
Kusudama 4x3 made of SLSL modules

obrazek obrazek 

Kusudama 4x3 z modułów SSLL
Kusudama 4x3 made of SSLL modules

obrazek obrazek

"Noc" z 6 modułów
"Night" made of 6 modules

obrazek obrazek

Kręciołek z 4 modułów (maj 2009)

Twirl made from 4 modules (May 2009)

 

obrazek

 Miseczka (z jednej kartki papieru) (maj 2009)
Twirl "Bowl" made from 1 sheet of paper (May 2009)

 

obrazek

Kwiat (widok z boku i od góry) (maj 2009)
Twirl Flower made from 1 sheet of paper (May 1009)

 

obrazek obrazek

 Kwiat (widok z boku i od góry) (maj 2009)
Twirl Flower made from 1 sheet of paper (May 2009)

 

obrazek

 Sześcian z rogami, wersja 1 (maj 2009)
Twirl "Cube with horns" made from 6 modules, version 1 (May 2009)

obrazek obrazek

Sześcian z rogami, version 2 (maj 2009)
Twirl "Cube with horns" made from 6 modules, version 2 (May 2009)

 

 obrazek obrazek

Kusudama 4x3 z modułów SSLL
Kusudama 4x3 made of SSLL modules

 

obrazek

Kręciołek z 6 modułów z piramidami (maj 2009)
Twirl made of 6 modules with pyramids (May 2009)

 obrazek obrazek

Kręciołek z 6 modułów z płatkami (maj 2009)
Twirl made of 6 modules with petals (May 2009)

 

obrazek

 Kręciołek z 6 modułów bez płatków (maj 2009)
Twirl made of 6 modules without petals (May 2009)

 

obrazek

 Kręciołek z 6 modułów z wywiniętymi płatkami (maj 2009)
Twirl made of 6 modules with bended petals (May 2009)

 

obrazek obrazek

 Kręciołek (maj 2009)
Twirl (May 2009)

 

 obrazek obrazek

Kusudama 4x3 z modułów SLSL
Kusudama 4x3 made of SLSL modules

 

obrazek

Miseczka (maj 2009)

 

obrazek obrazek

Kręciołek z 6 kwiatów (kwiecień 2009)
Twirl of 6 flowers (April 2009)

 

obrazek obrazek

Kręciołek z 6 kwiatów (kwiecień 2009)
Twirl of 6 flowers (April 2009)

 

obrazek obrazek

Rzodkiewka (kwiecień 2009)
Radish (April 2009)

 

obrazek obrazek

Kręciołek z 6 kwiatów (kwiecień 2009)
Twirl of 6 flowers (April 2009)

 

Modele zaprojektowane i wykonane przez Krystynę Burczyk w 2009 roku.

Twirls 2016

Twirls 2012

Twirls 2008

Twirls 2015

Twirls 2011

Twirls 2007

Twirls 2014

Twirls 2010

Twirls 2013

Twirls 2009