Lecz on składał, a składając składał i składał, jakoś tak składając, tak się zaskładał w składaniu swoim, tak był absolutny w tym składaniu, że składanie, będąc skończenie trywialnym, było jednak zarazem przemożne.

Na podstawie "Ferdydurke" W. Gombrowicza

Modele wykonane z modułów krawędziowych Tomoko Fuse.
I have built the following model using Tomoko Fuse's edge module (open frame 2).

 

Dwudziesto-dwunastościan rombowy wielki - 540 modułów. I jego fragment w zbliżeniu
Great rhombicosidodecahedron - 540 modules. And close-up of it's part.

A to całość w oddaleniu / And the whole view.

© Copyright K. i W. Burczyk, 1998

Twirls 2016

Twirls 2012

Twirls 2008

Twirls 2015

Twirls 2011

Twirls 2007

Twirls 2014

Twirls 2010

Twirls 2013

Twirls 2009

Twirls 2014

Twirls 2015

Twirls 2016