Lecz on składał, a składając składał i składał, jakoś tak składając, tak się zaskładał w składaniu swoim, tak był absolutny w tym składaniu, że składanie, będąc skończenie trywialnym, było jednak zarazem przemożne.

Na podstawie "Ferdydurke" W. Gombrowicza

Modele wykonane z modułów wierzchołkowych Bennetta Arnsteina.
I have built the following models using Bennett Arnstein's vertex module (one piece triangle module).

  1. Ośmiościan ścięty półforemny - 24 moduły / Truncated octahedron - 24 modules
  2. Czworościan ścięty półforemny - 12 modułów / Truncated tetrahedron - 12 modules
  3. Dwunastościan foremny - 20 modułów / Regular dodecahedron - 20 modules

Model wykonany z modułów krawędziowych Jima Planka / I have built the following model using Jim Plank's edge module (penultimate).

Dwunastościan foremny - 30 modułów / Regular dodecahedron - 30 modules

© Copyright K. i W. Burczyk, 1998

Twirls 2016

Twirls 2012

Twirls 2008

Twirls 2015

Twirls 2011

Twirls 2007

Twirls 2014

Twirls 2010

Twirls 2013

Twirls 2009