Przestrzeń dla papieru! / Space for Paper!

Printable PDF

 

Środa 14 czerwca 2017 / Wednesday June 14th 2017
miejsce/place: do ustalenia / TBA

15:00-18:00

Przygotowanie Pleneru w szkole. Każda para rąk się przyda

We set-up the convention. Any hand helps us

Czwartek 15 czerwca 2017 / Thursday June 15th 2017
miejsce/place: do ustalenia / TBA

17:00-19:30

Spacer atystyczny

 

Artist walk

 

20:00-21:00

przedplenerowe składanie prezentacja gościa specjalnego: Origami is Art

pre-folding session, lecture Origami is Art

21:00-22:00

free folding,

free folding,

 

   
     
     

Piątek 16 czerwca 2017 / Friday June 16th 2017
miejsce/place: do ustalenia / TBA

8:30-9:30

rejestracja, freefolding, ustawianie wystawy, sprzedaż przywiezionych książek i papierów, uwagi organizacyjne

registration, free folding, exhibition set-up, trading of paper and books, organization remarks

9:30-13:00

warsztaty

workshops

13:00-14:00

obiad

lunch

14:00-16:30

wspólna zabawa

entertainment

16:30-18:00

warsztaty

workshops

18:00-20:00

kolacja (we własnym zakresie)

dinner (on your own)

20:00-21:00

wykład

lecture

21:00-22:00

free folding,

free folding,

Sobota 17 czerwca 2017 / Saturday June 17th 2017:
miejsce/place: do ustalenia / TBA

8:30-9:00 

rejestracja, free folding, ustawianie wystawy, sprzedaż książek i papierów

registration, free folding, exhibition set-up, trading of paper and books

 9:00-12:30

warsztaty

workshops

 12:45-13:00

zdjęcie strażackie

group photo

 13:00-14:00

obiad

lunch

 14:00-15:00

wernisaż wystawy, wystawa dostępna dla publiczności

vernissage for the exhibition, exhibition open for public

 15:00-18:00

warsztaty otwarte dla publiczności

open workshop for public

 15:00-18:00

warsztaty

workshops

 18:00-20:00

kolacja (we własnym zakresie)

dinner (on your own)

20:00-22:00

wykład

lecture

Niedziela 18 czerwca 2017 / Sunday June 18th 2017
miejsce/place: do ustalenia / TBA

9:00-12:00

warsztaty

workshops

12:00-13:00

obiad

lunch

12:45-13:00

oficjalne zamknięcie Pleneru

closing fold

Pożegnania, uściski, łzy i machanie chusteczkami, wyjazdy

Hugs and kisses, tears and handkerchiefs, departures. See you again the next year.

 

 

 

PDF do druku

Printable PDF