Dlaczego origami tak bardzo lubi symetrię?! / Why origami likes symmetry!?

Pomysł utworzenia pleneru zrodził się na przełomie lat 2002/2003 jako odpowiedź na potrzebę stworzenia imprezy, na której origamiści mogliby się spotkać, poskładać wspólnie, wymienić się doświadczeniami i pokazać swoje prace.
 
 
 
Początkowo plener był organizowany tylko przez Galicyjski Oddział PCO. Od dnia utworzenia PTO organizacją pleneru zajmuje się Galicyjska Grupa Origami, otwarta na wszystkich origamistów. W skład GGO wchodzą zarówno członkowie PCO, jak i PTO oraz młodzież i osoby dorosłe niezrzeszone.
 
 
 
X Plener organizowany jest pod patronatem Polskiego Towarzystwa Origami.
 
 
W przygotowaniach towarzyszy nam szeroka rzesza wolontariuszy, ofiarowujących swój czas i zdolności idei popularyzacji origami i bycia ze sobą poprzez origami.
Żadna z osób biorących udział w organizacji pleneru nie pobiera za tę pracę wynagrodzenia (w żadnej formie). Ta zasada dotyczy również osób prowadzących warsztaty i autorów diagramów.
 
Plener jest spotkaniem organizowanym przez jego uczestników dla jego uczestników..